Algemene voorwaarden iKKinderyoga.nl 2017

Deelname aan activiteiten bij iKKinderyoga betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gratis te downloaden op http://www.ikkinderyoga.nl

Inschrijven
U kunt uw kind inschrijven door een ingevuld inschrijfformulier te sturen. Pas na aanvaarding van de inschrijving komt de overeenkomst tot stand. Daarbij zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien er te weinig aanmeldingen zijn, dan informeren wij u over andere mogelijkheden dan wel wanneer er een nieuwe les zal plaatsvinden.

Wij verzoeken u om fysieke klachten en bijzonderheden van het kind op het inschrijfformulier aan te geven, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de lessen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij vooraf in gesprek met u gaan om de bijzonderheden nader te bespreken.

Op grond van medische of psychische redenen kunnen wij beslissen om deelname aan de lessen te weigeren. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/ verstoring van de groep en/of de les of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind. Dit alles gebeurt in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Lesgeld en betaling
Het lesgeld staat vermeld op de website en dient per maand vooraf te worden betaald per bank op IBAN-nummer NL14 RABO 0321 1835 84 t.n.v. iKKinderyoga, Apeldoorn onder vermelding van de voornaam van het kind en lesperiode. Wanneer een ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, behoudt iKKinderyoga zich het recht het kind toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Lessen die onverhoopt niet kunnen doorgaan, worden niet terugbetaald maar worden later ingehaald. Het lesgeld kan tussentijds worden verhoogd. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien u het met deze verhoging niet eens bent dan bestaat de mogelijkheid voor u per direct te stoppen met deelname aan de lessen. U dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te voldoen.

Afmelden
Als uw kind wegens ziekte of een andere activiteit afwezig zal zijn, dan stellen wij het op prijs dat u dit voor aanvang van de les telefonisch of per mail doorgeeft. Lessen kunnen bij uitzondering en in overleg in dezelfde week ingehaald worden. Terugbetaling of kwijtschelding van het lesgeld is niet mogelijk.

Nationale feestdagen en schoolvakanties
Op feestdagen en tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven tenzij vooraf bekend gemaakt wordt dat de les wel doorgaat.

Bereikbaarheid van de ouders
Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat wij u kunnen bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer of een ander nummer waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen horen wij dit graag van u.

Kleding
Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen. In de winter zijn sokken met een antislipzool aan te raden.

Ongevallen en aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van blessures of lichamelijk letsel tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van iKKinderyoga.

Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. Kinderyoga is geen therapie of een vorm van geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

iKKinderyoga is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen. iKKinderyoga stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de onder meer de yogaruimte en inventaris van iKKinderyoga. Indien de ouders / verzorgers deze schade willen verhalen, dienen zij zelf een WA-verzekering af te sluiten ten behoeve van het kind.

Ikkinderyoga is gevestigd te Apeldoorn, Fabriekstraat 43, 7311 GM Apeldoorn.

Contactpersoon: Karin van Breda, telefoon +31 6 1776 0736 of via: karin@ikkinderyoga.nl

Kamer van Koophandel nummer: 69237875

IBAN-nummer: NL14 RABO 0321 1835 84

BTW-nummer: NL080851927B01